All Newspaper Below link

All Newspaper Below link

તમારે જે ન્યુઝ પેપર વાંચવુ હોય તેના નામ પર ક્લિક કરો એટલે આજનું તે ન્યૂઝપેપર વાંચી શકાશે.

Sandesh

Sandesh e-Paper

Newspaper

તમારે જે ન્યુઝ પેપર વાંચવુ હોય તેના નામ પર ક્લિક કરો એટલે આજનું તે ન્યૂઝપેપર વાંચી શકાશે.

Also read 💥ગુજરાત એનર્જી રિસર્ચ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GERMI) હાઇડ્રો પાવર એન્જિનિયર (આસિસ્ટન્ટ મેનેજર) ની પોસ્ટ 2023 માટે ભરતી

https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html
https://www.techvechpro.com/2021/04/gujrati-news-all.html

Below is a list of Gujarati NewsPapers and News Sites 2023

Gujarat Samachar

Gujarat Samachar e-Paper

Sandesh

Sandesh e-Paper

Divya Bhaskar

Divya Bhaskar e-Paper

Bombay Samachar (Ahmedabad)

Also read 🔥દિવાળી પહેલા વર્ષમાં એક વખત આવતો સૌથી મોટો સેલની તા.09/10/2023ની લેટેસ્ટ ઓફર લાઈવ થઈ ગઈ છે

Sambhaav

Nobat (Jamnagar)

Jai Hind

Gujarat Mitra

Gujarati.Economic Times

NavGujaratSamay

Akila

Aaj Kaal

Gujarat Today

Sardar Gurjari

Also read મિત્રો, આ મોટો સેલ ફ્લિપકાર્ટ પર વર્ષમાં એક વખત જ આવે છે જેમાં સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ હોય છે.

Kutch Mitra

Aankho Dekhi

Bhanvad.com

Sanj Samachar

Abhiyaan

Chitralekha

Gujarat Darpan

Kutchh Uday

Gujarati.webdunia.com

Many businesses enjoy placing ads in regional publications, and in some situations, this can help the business become more well-known in the community. Newspapers are always geared toward a certain audience, such as commuters, hence they are frequently available in subway stations, train stations, and other locations. Although this level of targeting benefits the newspaper, is it also advantageous to you, the advertiser? The benefits and drawbacks of adopting leaflet distribution over newspaper advertising will be covered in this article.

Also read 🤔આ વિડિયો 360 ડિગ્રી માં છે એટલે કે આ વિડિયો મા તમે બાજુ બદલી શકીએ છીએ…👍👍

Targeting comes first. Newspapers are not as targeted as leaflets. If your company provides services to the entire local region, it is OK for a newspaper to be directed at everyone in the neighborhood. But you can target particular locations with leaflets. For instance, if a business wanted to promote its loft conversion offer, it could place flyers on the doors of homes that would be good candidates for the conversion. Advertising that service to a building of apartments is pointless, isn’t it?

Also read 💥📢ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી, સિલ્વાસામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી પોસ્ટ 2023 માટે ભરતી

The reader can see that you offer loft conversions with leaflets, and although they may not have previously looked into it, your leaflet could be the push they need to begin considering a loft conversion. Very few people will pick up the newspaper and look for a builder who can do their loft conversion.

Also read 👌🏻કોલ રેકોર્ડિંગ લેટેસ્ટ વર્ઝન માં આવ્યાં જોરદાર ફીચર્સ અત્યારેજ ડાઉનલોડ કરો

Your USP is an additional benefit of leaflet distribution over newspaper advertising. With leaflets, you may advertise your key differentiator by placing an A5-sized piece of paper in front of the reader. With a leaflet, you may place your USP at the top. According to studies, you only have three seconds to pique the reader’s interest, so by placing it there, you are more likely to get their attention. In contrast to newspaper advertising, where your advertisement is more likely to be surrounded by those of other businesses, online advertising is less likely to place your advertisement next to another firm that may provide the same service as you.

Also read 📱 🔊 તમારા ફોનમાં જે નામ સેવ કરેલ હશે તેનો ફોન કે મેસેજ આવે ત્યારે તમરો ફોન તેનું નામ બોલશે, વારંવાર ફોન જોવાનું ટાળો, આ સુવિધા ફોનમાં રાખો.

In comparison to leafleting, newspaper advertising can be significantly more expensive. For example, some newspapers charge tens of thousands of pounds only to be on the front page, which may be seen by as many as 50,000 people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *