ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી, Gujarati Lagan Kankotari, Gujarati Marriage Invitation Card Maker

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card

Gujarati Lagan Kankotari

New Features

1. વિવિધ પ્રકારની નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી

2. વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન

3. નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )

4. કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.

5. ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો

Also read ⦿➤ જાણો આજનો સોના ચાંદી નો ભાવ. જુઓ Live આજનો ભાવ.

6. ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો

7. મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો

8. શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો

9. સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો

લગ્ન કંકોત્રી App : અહીં ક્લિક કરો

Without using paper, Gujarati Marriage Kankotari allows you to create Indian wedding invites on your mobile device.

An software called Gujarati Lagan Kankotari is used to design Indian wedding cards and Gujarati wedding invitations online.

Create a Hindu wedding card, marriage invitation card, or other paper goods using the Gujarati keyboard and the various templates provided by this kankotri.

Gujarati app creator.

Also read પોસ્ટ ઓફિસની વર્ષે માત્ર 399 રૂપિયા ભરી ને વર્ષે 10 લાખ ના વીમાનું રક્ષણ આપતી આ યોજના દરેક નાના માણસ માટે ખૂબ મદદરૂપ થશે, સાથે ઓચિંતા આકસ્મિક દવાખાના મા પણ મેડિકલ ખર્ચ મળસે, તો દરેક ને લાભ અપાવો.

You can enter a variety of wedding-related events in Gujarati Lagan Kankotari, such as the date and time of the wedding and the location of the ceremony. Additionally, provide the wedding couple’s photo ( – ) and the names of the wedding couple in Gujarati using the local keyboard.

To make the gujarati marriage invitation card more lovely, add Gujarati Tahuko.

Save and distribute marriage invitation cards to loved ones via Facebook, WhatsApp, and other social media.

How To Use:

To set a photo on Kankotari, choose it from your camera or gallery.

Choose the invitation card or Kankotari template.

Enter the names of the wedding pair ( – ) using the Gujarati keyboard and font.

Decide on the Mandap Muhrat Date and Time, the Wedding Date and Time, and the Wedding Location.

Choose the color you want for the text.

If necessary, update the photo.

As desired, tahuko in Gujarati may be added.

Add stickers on the invitation card for a Gujarati wedding.

In your device, save Generated Lagan Kankoari.

Send wedding invitation cards to loved ones via Facebook, WhatsApp, and other social media.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *