ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023, ધોરણ 10 પાસ ભરતીઅરજી કરો @hc-ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023, ધોરણ 10 પાસ ભરતીઅરજી કરો @hc-ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023 : ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાતની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4) વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી જાહેરાત રજુ કરવા આવી છે જેમાં ટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ  સમાવેશ થાય છે .

જો તમે આ ભરતી માટે ઈચ્છુક હોવ તો આ લેખ ને ધ્યાન થી વાચી વય મર્યાદા , લાયકાત , પરીક્ષા ફી વગેરે નેચ આપેલ છે .

ISRO Recruitment 2023: 10 પાસ અથવા ITI નું છે સર્ટિફિકેટ તો મેળવો નોકરી ISRO માં, મળશે 69000 પગાર

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા ભરતી 2023 : માટે કુલ જગ્યા 1499 જગ્યા માટે બહાર પાડવા માં આવી છે આ ભરતી માટે જે પણ લોકો ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય તે લોકો ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની સતાવાર વેબસાઈટ પર જઈ પોતાની ઓનલાઈન અરજી કરી સકે છે . અરજી કરતા પહેલા સતાવાર જાહેરાત જરર વાચો

સંસ્થાનું નામગુજરાત હાઇકોર્ટ
પોસ્ટનું નામપટાવાળા, ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, લીફ્ટમેન, હોમ એટેન્ડન્ટ-ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ
કુલ જગ્યા1499
સ્થળગુજરાત
વેબસાઈટhc-ojas.gujarat.gov.in (Update Soon)

કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યા

પગાર ધોરણ

પગાર ધોરણ ( ૭ માં પગાર પંચ પ્રમાણે ) :- .૧૪,૮૦૦-૪૭,૧૦૦/-

અરજી કરવા ની છેલ્લી તારીખ

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ ભરતી 2023 માટે ના ઓનલાઈન ફોર્મ આજે એટલે કે 08/05/2023) થી શરુ થશે અને ફોર્મ ભરવા ની છેલ્લી તારીખ29/05/2023 છે .

ઉમર વર્ષ: 18 થી 33 વર્ષ

પરીક્ષા ફી

 • SC, ST, SEBC, EWS, PH, Ex-Armyman : Rs.300
 • All Other: Rs.600

Border Security Force (BSF) Recruitment 2023

લાયકાત

 • (૧) સરકાર માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ-૧૦ (SSCE) કે તેને સમકક્ષ સરકાર માન્ય પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ.
 • (૨) ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા સમય સમય પર નિર્ધારિત થયેલ / કરવામાં આવી શકે, – તે મુજબનું સંબધિત કાર્ય કૌશલ્ય હોવુ જોઇએ.
 • (૩) ઉમેદવારને ગુજરાતી અને / અથવા હિન્દી ભાષાનું પુરતુ જ્ઞાન હોવુ જોઇએ.
 • (ખ) વયમર્યાદા – (ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ)

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • અરજી માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારે https://hc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જવાનું રહશે.
 • હાલ ચાલી રહેલ એક્ટિવ ભરતીનું લિસ્ટ દેખાશે, તમારે જે જગ્યા માટે ફોરમ ભરવું હોય તેની સામે Apply Now નામનું બટન હશે તેનાપર ક્લિક કરો.
 • નવું પેઝ ખુલશે જેમાં ઉમેદવારની જરૂરી માહિતી ભરવાની રહશે. માહિતી ફિલપ થયા પછી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરવાનું રહશે.
 • જરૂરી ફી ભરો
 • સબમિટ બટન પર ક્લિક કર્યા પછી અરજી નંબરનું pop-up દેખાશે. અત્યાર બાદ તમારો ફોટો એન સહી અપલોડ કરવાની રહશે.
 • પછી ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહશે.
 • તમારું ફોરમ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ ગયું છે.

અગત્યની લિંક

જાહેરાત વાંચવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટેઅહી ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *